Изборник Затворити
 • ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
 • МИЛОРАД МИЛЕТИЋ
 • 066/8074595
 • 021/7550-513
 • misko@vddunav.rs
 • ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР
 • ИВАН ЈАТИЋ
 • 066/8074040
 • 021/7550-528
 • jatic@vddunav.rs
 • РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА МЕЛИОРАЦИЈА
 • ДЕЈАН ЛАЗИЋ
 • 066/8074036
 • 021/7550-502
 • lazicd@vddunav.rs
 • РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ГРАЂЕВИНСКЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
 • ГОРАН СИМИЋ
 • 066/8074042
 • 021/7550-508
 • simic@vddunav.rs
 • РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА МАШИНСКЕ РАДИОНИЦЕ
 • МИРОСЛАВ БАРЈАКТАРОВИЋ
 • 066/8074053
 • 021/7550-504
 • mickobar@vddunav.rs
 • РУКОВОДИЛАЦ ПРАВНО ЕКОНОМСКОГ СЕКТОРА
 • НОВИЦА КОМАД
 • 066/8074001
 • 021/7550-510
 • komad@vddunav.rs
 • РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО
 • МИЛЕНА КЕЛЕЧ
 • 066/8074005
 • 021/7550-515
 • kelec@vddunav.rs
 • РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ПЛАНА АНАЛИЗЕ И КОМЕРЦИЈЕ
 • МИЛАНКА ЛАЖЕТИЋ
 • 066/8074651
 • 021/7550-505
 • lazetic@vddunav.rs

ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ДУНАВ“ АД
ТРГ БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА 21
БАЧКА ПАЛАНКА
www.vddunav.rs