Изборник Затворити

Водопривредно друштво „Дунав“ ад Бачка Паланка, као и његови правни претходници, обавља послове из области водопривредне делатности континуирано више од 140 година, на планском водопривредном подручју „Дунав“.

Водопривредно друштво „Дунав“ ад Бачка Паланка бележи 2002. годину као оснивачку, али мора се напоменути да је уствари ово водопривредно друштво настављач традиције првих водних задруга на подручју из 1873.године. Наиме, водопривредно друштво настаје из предходних фирми које су продукт трансформација и усаглашавања истог са позитивним законским нормама.

Бачка Паланка има изузетно дугу традицију газдовања водама, што у суштини почиње са развојем овог начина управљања природом из времена градње Великог бачког канала. У време када је канал копан од Сомбора ка Тиси, дошло је до развоја читавог комплекса нових, врло атрактивних делатности и њиховог усклађивања са новим тенденцијама које су долазиле са запада Европе. Наиме, у то време је Бачка Паланка добила на значају, а изградњом „бента“, односно насипа, формирана је и брањена зона чиме је дошло до развоја насеља. Колико је водопривредна традиција јака у Бачкој Паланци говори и податак да је овај град један од значајнијих центара када је у питању газдовање реком Дунав.

Развојем нових привредних тенденција и формирањем нових услова пословања, те усаглашавањем Оснивачког акта и Статута, „Дунав“ 2002. године постаје водопривредно друштво, формирано по принципу акционарског друштва , чиме је постало једно од првих приватизованих предузећа која се баве инфраструктурним делатностима и наставља своје деловање у директној сарадњи са државним и јавним сектором што је данас ипак својеврсна реткост, али уједно и добар показатељ и референца.

Picture1